รับออกแบบติดตั้ง

จัดจำหน่ายสินค้า (EPC)

Improvement Solution

รับปรับปรุงพัฒนา ระบบโซล่าร์

After Service ล้างแผง บริษัท ไทยนันวูเว่น จำกัด (สาขา 2) วัดชมนิมิตร

หมวดหมู่: NEWS & UPDATE

After Service

ทำความสะอาดแผงโซล่าร์เซลล์

บริษัท ไทยนันวูเว่น จำกัด (สาขา 2) วัดชมนิมิตร

 

พวกเรา ecotech มีบริการดูแล ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด แผงโซล่าร์เซลล์อย่างสม่ำเสมอ  

 

บริษัทอีโคเทค พาร์ทได้ส่งมอบงานในปี ...  และได้ดูแลลูกค้าอย่างสม่ำเสมอมาตลอด

 

เราได้พัฒนาและปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น อย่างต่อเนื่องทั้ง

อุปกรณ์การทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง

อุปกรณ์สำหรับความปลอดภัยของพนักงานของเรา

 
ก่อนทำความสะอาด

 

 
ใส่ใจถึงแม้ส่งมอบงานให้ลูกค้าเเล้ว

 

 
ให้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง

 

 
หลังทำความสะอาดแผงโซลล่าร์เซลล์ เรียบร้อย

 

20 มีนาคม 2563

ผู้ชม 3584 ครั้ง

Engine by shopup.com