รับออกแบบติดตั้ง

จัดจำหน่ายสินค้า (EPC)

Improvement Solution

รับปรับปรุงพัฒนา ระบบโซล่าร์

After Service บริษัท ไอ.พี.แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด เฟส 1

หมวดหมู่: NEWS & UPDATE

After Service

ทำความสะอาดแผงโซลล่าร์เซลล์

บริษัท ไอ.พี.แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด เฟส 1

พวกเรา ecotech มีบริการดูแล ซ่อมบำรุง ทำความสะอาด แผงโซล่าร์เซลล์อย่างสม่ำเสมอ  

 

บริษัทอีโคเทค พาร์ทได้ส่งมอบงานในปี ...  และได้ดูแลลูกค้าอย่างสม่ำเสมอมาตลอด

 

เราได้พัฒนาและปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น อย่างต่อเนื่องทั้ง

อุปกรณ์การทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง

อุปกรณ์สำหรับความปลอดภัยของพนักงานของเรา

 

ยังได้เพึ่มการทดสอบการบริการ Coating เป็นบริการใหม่ของทางบริษัท

ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการทดสอบผล

 
บริการการทำความสะอาดแผง

 การทำความสะอาดนำสิ่งสกปรกออก ควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอจะทำให้การผลิตพลังงานของแผงโซลล่าเซลล์ได้ดีขึ้น 

 
อุปกรณ์มีประสิทธิภาพสูง

 ทางเราได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นเหมาะกับงานที่มีจำนวนมาก ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
การทดสอบการบริการ Coating

เพึ่มการทดสอบการบริการ Coating เป็นบริการใหม่ของทางบริษัทซึ่งอยู่ในขั้นตอนการทดสอบผล

 
บริการใหม่ของทางบริษัท

การบริการ Coating เป็นบริการใหม่ของทางบริษัทซึ่งอยู่ในขั้นตอนการทดสอบผล การ Coating เป็นสารที่ทำให้ฝุ่นไม่เกาะที่หน้าแผง

18 มีนาคม 2563

ผู้ชม 4067 ครั้ง

Engine by shopup.com